Socratische gesprekstrainingen worden her en der aangeboden. De kwaliteit loopt echter nogal uiteen. Er zijn aanbieders die schermen met ‘gecertificeerd’ zonder aan te geven door wie of wat. Velen komen niet verder dan het reproduceren van (web) teksten van derden. Dat klakkeloos overnemen van zienswijzen van anderen is al een indicatie van het onvermogen van de aanbieder om zelfstandig na te denken (waar het bij filosoferen, al dan niet socratisch, óók om gaat) .
De Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) kent gekwalificeerde en geregistreerde gespreksleiders.