Over Socrates

Een nogal fors misverstand over Socrates is dat er veel over hem te zeggen valt. Want hoewel hij in alle dialogen van Plato optreedt, en bijna altijd als een van de hoofdpersonen, is er uit historische bronnen zo goed als niets over hem bekend. Dit heeft gezorgd voor het zgn. ‘socratische probleem’: in hoeverre is Plato’s Socrates een weergave van de werkelijke Socrates?
In de literatuur is er tegenwoordig brede overeenstemming over de onoplosbaarheid van dit probleem – we zullen het gewoon nooit weten. Om die reden gaat het in de filosofische vakliteratuur nooit over de historische Socrates, maar altijd over Socrates als literaire figuur in het werk van Plato. Wie zich hier verder in wil verdiepen:
● Nehamas, A. (1999). Virtues of Authenicity. Princeton: Princeton University Press.
● Vlastos, Gregory (1994) Socratic Studies. Cambridge: Cambridge University Press.
● Vlastos, Gregory (1991) Socrates: Ironist and Moral Philosopher. New York: Cornell University Press.

AGENDA

Op 25 mei vindt de jaarlijkse Socratische Landdag weer plaats. Meer informatie en aanmelden op de website van de VFP

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.