Uitgangsvragen voor een Socratisch gesprek

Meestal begint een Socratisch gesprek met en vraag, de zgn. ‘uitgangsvraag’ of ‘startvraag’.
Dat is niet per se nodig, maar voor beginnende gespreksleiders wel handig omdat de vraag het ‘magnetisch noorden’ van het gesprek is. Na enige tijd kunnen de gespreksdeelnemers helemaal uit het oog verloren zijn waarom ze het over een bepaald onderwerp hebben, of hoe ze in een of ander meningsverschil zijn geraakt. Een blik op de vraag kan dan het onderzoekskompas bijstellen.

Hieronder staat een aantal vragen waarmee je meteen een socratisch gesprek kunt beginnen. om zo een socratisch gesprek mee beginnen. Je vindt hier hoe je die kunt vinden…

 1. Kun je denken wat je wilt?
 2. Wanneer moet je twijfelen?
 3. Wat is een goed begin
 4. Bepaal je zelf wat je ziet?
 5. Kun je jezelf begrijpen?
 6. Waar zijn geen woorden voor?
 7. Kun je een dilemma oplossen?
 8. Waarvoor heb je theorie nodig?
 9. Kun je vertellen wat er gebeurd is?
 10. Waarvoor heb je een definitie nodig?
 11. Wat kun je niet onder woorden brengen?
 12. Wat kun je zeggen zonder woorden?
 13. Wanneer ben je op tijd?
 14. Kun je nadenken over de toekomst?
 15. Kun je tegen jezelf liegen?
 16. Ben je geboren om oud te worden?
 17. Kun je zeggen wat je doet?
 18. Wanneer hoef je geen antwoord te geven?
 19. Kun je een gedachte onder woorden brengen?
 20. Heb jij een blinde vlek?
 21. Wat is moeilijk te geloven?
 22. Waarom geloof je iets?
 1. Wanneer moet je iets opruimen?
 2. Wanneer weet je iets?
 3. Hoe weet je dat er iets achter zit?
 4. Waarom wil je iets verklaren?
 5. Wanneer heb je iets verklaard?
 6. Welke vraag mag je niet stellen?
 7. Hoe vind je de oorzaak van een probleem?
 8. Kun je zeggen wat je hoort?
 9. Is eenvoud beter?
 10. Wat maakt dat je iets zegt?
 11. Wie hoef je niet serieus te nemen?
 12. Wanneer is het genoeg?
 13. Is het goed om congruent te zijn?
 14. Wanneer is het grijs?
 15. Wat is een eenvoudige vraag?
 16. Kun je zeggen wat je bedoelt?
 17. Heb je recht op je eigen waarheid?
 18. Wat moet je achter je laten?
 19. Wat hoef je niet te weten?
 20. Wanneer is iets je eigen schuld?
 21. Kun je expres een fout maken?
 22. Wat kun je bezitten?
 1. Kun je beslissen dat je klaar bent?
 2. Wat kun je een ander leren?
 3. Wat zijn de grenzen van tolerantie?
 4. Is nul een getal?
 5. Wanneer moet je ophouden met helpen?
 6. Waar moet je voor staan?
 7. Kun je het verleden veranderen?
 8. Moet je onzin tolereren?
 9. Wanneer moet je wachten?
 10. Kun je de betekenis van een woord veranderen?
 11. Wat voegen woorden toe?
 12. Wat is het belang van een naam?
 13. Maakt het uit hoe iets heet?
 14. Wanneer moet je afscheid nemen?
 15. Bestaan er toevallige gebeurtenissen?
 16. Hoever moet samenwerking gaan?
 17. Hoe zout heb je het ooit gevreten? (bonita avenue, p.43)
 18. Wanneer is iets onwetenschappelijk?
 19. Wat is een onfatsoenlijke vraag?
 20. Wanneer moet je zwijgen?
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.