Het socratisch gesprek is populair in Nederland. En wat populair is, wil wel eens verwateren. Her en der zijn er socratische cafés, socratische gespreksgroepen, trainingen in socratische gespreksvoering en wat al niet. De kwaliteit daarvan variëert echter nogal. Niet zelden omdat de begeleiders ervan zo goed als filosofisch-theoretische kennis hebben, en dus geen enkele begrip van wat de socratische methode eigenlijk behelst.
Zonder enig idee van die filosofisch-theoretische achtergrond, laat staan een kritische verhouding daartoe, wordt een socratisch gesprek al snel tot het uitwisselen van meningen, abstracte bespiegelingen of overloos leuteren over ‘vriendschap’, ‘verbinding’ of andere dampige onderwerpen.

Op deze pagina’s proberen wij enigszins te voorzien in informatie waar eenieder die socratisch te werk wil gaan zijn of haar voordeel mee kan doen.

Enkele interessante links
Socratische dialoog als kritische discussie.
Analyse van de Platoonse dialoog ‘Io’, met behulp van het pragma-dialectische begrippenkader van de Amsterdamse taalkundigen Van Eemeren en Grootendorst. Het gaat hier om een goede doctoraalscriptie van Yolanda A. Mante en Karenina S. Meilof

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.