Websites met informatie over socratisch gesprek

www.lerenfilosoferen.nl

www.boltentraining.nl

www.wijsneus.org

www.socratischgesprek.be

www.verenigingvoorfilosofischepraktijk.nl

www.hetnieuwetrivium.nl

Literatuur over filosoferen in organisaties

Bolten, H. (1998). De ontdekking van een goede gesprekshouding; het socratisch gesprek als morele ervaring. In: Ethiek in leerprocessen. Capita selecta opleiders in organisaters, deel 35, p. 118-139. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer.

Bolten, H. (2001). Managers develop moral accountability; de impact of Socratic dialogue, in reason in practise, vol. 1 (3), p. 21-34.

Bolten, H. (2003). Het socratisch gesprek als instrument voor teamreflectie; spreken buiten de orde.

Kessels, J. (1997). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.

Kessels, J., Boer, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte; filosoferen in organisaties. Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Amsterdam: Boom.

Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2008). Vrije ruimte praktijkboek; filosoferen in organisaties.

Kessels, J. (2009). De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie.

Literatuur over Socrates, de socratische methode en filosoferen

Birnbacher, D. Philosophie als sockratischen Praxis: Sokrates, Nelson, Wittgenstein. In: Krohn, D., Neisser, B. , Walter, N. (1999).
Bolten, H., in Delnoy, J., van Dalen, W. en Rossem, K. (2003). Wilt u gestoord worden? Het socratisch gesprek, Damon, Best.
Bor, J. & Bulhof, I. (2001). Het antwoordloze waarom; filosoferen tussen Oost en West.
Bor, J. , Petersma, E. & Kingma, J. (1995). De verbeelding van het denken; geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
Delnoij, J. & van Dalen, W. (2003). Het socratisch gesprek. Budel: Damon.
Hadot, P. (1995). Philosophy as a way of life; spiritual exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell.
Heckmann, G. (1993). Das Sokratisch Gespräch. Frankfurt am Main: dipa-Verslag.
Leeuw, K., van der (1998). Socratic dialogue and the search for thruth; paper presented at the conference ‘Socratic Dialogue at Work’, Leusden.
Matthews, G. (1999). Socratic Perplexity and the nature of philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Nelson, L. (1994). De socratische methode; ingeleid en vertaald door Jos Kessels. Amsterdam: Boom.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.