Websites over filosofie
www.lerenfilosoferen.nl
www.filosofie.startpagina.nl
www.filosofie-online.nl
www.filosofie.be
www.filosoferen.eu
www.boltentraining.nl
www.wijsneus.org
www.zenopraktischefilosofie.be
www.socratischgesprek.be
www.verenigingvoorfilosofischepraktijk.nl
www.hetnieuwetrivium.nl

Literatuur over filosoferen in organisaties
Bolten, H. (1998). De ontdekking van een goede gesprekshouding; het socratisch gesprek als morele ervaring. In: Ethiek in leerprocessen. Capita selecta opleiders in organisaters, deel 35, p. 118-139. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer.
Bolten, H. (2001). Managers develop moral accountability; de impact of Socratic dialogue, in reason in practise, vol. 1 (3), p. 21-34.
Bolten, H. (2003). Het socratisch gesprek als instrument voor teamreflectie; spreken buiten de orde.
Kessels, J. (1997). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.
Kessels, J., Boer, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte; filosoferen in organisaties. Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Amsterdam: Boom.
Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2008). Vrije ruimte praktijkboek; filosoferen in organisaties.
Kessels, J. (2009). De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie.

Literatuur over Socrates, de socratische methode en filosoferen
Birnbacher, D. Philosophie als sockratischen Praxis: Sokrates, Nelson, Wittgenstein. In: Krohn, D., Neisser, B. , Walter, N. (1999).
Bolten, H., in Delnoy, J., van Dalen, W. en Rossem, K. (2003). Wilt u gestoord worden? Het socratisch gesprek, Damon, Best.
Bor, J. & Bulhof, I. (2001). Het antwoordloze waarom; filosoferen tussen Oost en West.
Bor, J. , Petersma, E. & Kingma, J. (1995). De verbeelding van het denken; geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
Delnoij, J. & van Dalen, W. (2003). Het socratisch gesprek. Budel: Damon.
Guthrie, W.K.C. (1971). Socrates. Cambridge: Cambridge University Press.
Hadot, P. (1995). Philosophy as a way of life; spiritual exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell.
Heckmann, G. (1981). Das Sokratisch Gespräch; Erfahrungen in philosophischen Hochschulseminaren. Schroedel, Hannover.
Heckmann, G. (1993). Das Sokratisch Gespräch. Frankfurt am Main: dipa-Verslag.
Kessels, J. & Schoot, B. van der (1989). Geluk en wijsheid; filosoferen voor beginners.
Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument; socratische gesprekken over het goede leven.
Koerse, W. (1997). De grenzeloze stad; filosoferen over mensen, stad en tijd.
Leeuw, K., van der (1998). Socratic dialogue and the search for thruth; paper presented at the conference ‘Socratic Dialogue at Work’, Leusden.
Matthews, G. (1999). Socratic Perplexity and the nature of philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Nelson, L. (1994). De socratische methode; ingeleid en vertaald door Jos Kessels. Amsterdam: Boom.
Pelckmans (2002). Leren filosoferen; meedenken met onze tijd.
Plato. De kleine Hippias, Apologie, Euthyphro, Laches, Lysis, Meno, Protagoras en Theatetus. In: Verzameld werk, Ambo, Baarn (1981).
Reijen, M. van (1995). Filosoferen over emoties.
Riessen, J. van (2007). Vreemdgang; filosoferen aan de grens.
Rossem, van, K. (2006). What is a socratic dialogue?, in Filosofie, 1, p.48-51.
Rossem, van, K. (2001). Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk, in Vorming, 16, nr.3, p.159-188.
Rossem, van, K. (2001). Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek, in Filosofie, 11, nr.2, p.38-39.
Savater, F. (2004). De vragen van het leven; een uitnodiging tot filosoferen.
Verhoeven, C. (1984). Voorbij het begin; de Griekse filosofie in haar spiegel, deel 1. Ambo, Baarn.
Verhoeven, C. (1996). Plato, de verdediging van Socrates. Best: Damon.
Verhoeven, C. (2000). De ogen van Plato. Boom, Amsterdam.
Win, X., de (1980). Plato; verzameld werk. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.